یک سوم از غذای دنیا دور ریخته میشود.

تازه ترین گزارش سازمان جهانی خوارو بار و کشاورزی نشان میدهد به صورت خوش بینانه یک سوم از غذای دنیا در فرایند تولید تا مصرف  دور ریخته میشود.

محاسبه ی دیگری نشان میدهد که در جهان به طور متوسط سالانه 4600 کیلو کالری غذا به ازای هر نفر تولید میشود ولی این در صورتی است که سرانه ی مصرف تنها حدود 2000 کیلو کالری به ازای هر نفر است.

این میزان غذا ار زمین کشاورزی تا سر سفره گم میشود واین درحالی است که مسیله گرسنگی در بسیاری از نقاط بسیار پررنگ وجدی است.

برخی از آمارها:

سالانه یک میلیاردو و سیصد میلیون تن مواد غذایی یا بیش از یک سوم مواد غذایی از بین میروند.

15 درصد غذاهای دریایی در مرحله صید درجنوب شرق اسیا ازبین میروند.

25 درصد میوه وسبزیجات در جنوب صحرای افریقا در مرحله ی فراوری از بین میروند .

19 درصد غدد وریشه های خوراکی پس از برداشت در جنوب و حنوب شرق اسیا از بین میروند.

15درصد زیتون تولیدی در خاورمیانه و امریکا پس از برداشت از بین میروند.

33 درصد از مواد غذایی دریایی در امریکای لاتین 40.2درصد از مواد غذایی دریایی در جنوب وجنوب غرب اسیا 34.6 درصد از مواد غذایی دریایی در خاورمیانه و 37.7 درصد از مواد غذایی دریایی در جنوب صحرای افریقا و 40 درصد از مواد غذایی ژاپن کره ی جنوبی و چین و 50 درصد از مواد غذایی دریایی در امریکا نیوزلند و کانادا و 35.9 درصد از مواد غذایی دریایی در اروپا وروسیه در فرایند های مصرف توزیع و فراوری و انبارداری و صید  دور ریخته میشود.

و این در حالی است که سالانه مناطق بزرگی از اقیانوس را از لحاظ ماهی گیری مرده اعلام میکنند و غذای دو میلیارد نفر هم به اقیانوس ها وابسته است... .

 

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
سی سیب

آمار بسیار عالی دادید.من در عین این که درمیان خانواده معروف به دست ودل باز هستم ولی صددر صد مخالف هرنوع اسراف هستم.

ازاد

مصرف گرایی و افراط و اسراف. اینا حل بشه نصف مشکلات زمین حل شده.

راوی

سلام باز آمدم و بعضی مطالب وبلاگ شما را خواندم و حیفم آمد نظری ندم و سوالی برام پیش آمده سوالم اینه که من فکر میکردم شما باید خیلی بزرگتر از سنی باشید که در پروفابلتان دیدم و واقعا شما چند سالتون هست خیلی تجربه دارید دوم برای مصرف ماهی پرورشی تیلاپیلا برایم بنویسید مقدار آلودگی آن و ارزش غذایی آنرا میخواستم بدانم چون شنیدم در آبهای آلوده و کثیف پرورش میدهند