دیگر هیچی نمانده....نه ابی....نه درختی....نه ادم بیداری

به اطرافتان نگاه کنید برای چه زنده اید؟با چه چیزهایی زنده اید؟چگونه زنده ماندید؟ نمیخواهم بحص را رمانتیک کنم وبشنوم به خاطر فلان چیز زنده ام یا با فلان کس زنده ام نه با خود جغرافیای اطرافمان کار دارم که مارا احاطه کرده. به نظر شما از یک رییس جمهور چه چیزی را باید خواست؟ارزش پول ملی تمامیت ارضی استقلال و....و....و.... .اگر از من میپرسید میگویم مسولین اول باید ابتدایی ترین اهتیاجاتمان را فراهم  کنند اگر هوایی برای تنفس در این کشور نباشد اگر ابی برای خوردن در این کشور نباشد اگر سایر چیزهای ابتدایی برای زنده ماندن بشر در این کشور وجود نداشته باشد دیگر چه فایده ؟؟؟ سوالات بالا را یک بار دیگر بخوانید؟ برای چه زنده اید؟ برای کلاج وترمز کشیدن در سطح شهر برای بدست اوردن لقمه ای نان ان قدر به چیزهایی دیگر فکر کردیم که ابتدایی ترین خواسته های فیزیکی و روانیمان از یادمان رفته دیگر نه ابی هست نه درختی نه جوی ابی نه دسته ی پرنده ای به خدا قسم که تمام ان ارامشی که انسان ها به طور غریزی دنبال ان اند در ساده ترین چیزهاست نه در قیمت نفت و طلا و....و....و.... . نمی دانم شاید یادمان رفته ما قبل از هرچیزی انسانیم. این که چه گونه تا الان با زندگی پر استرس غذای ناسالم اب ناسالم هوای ناسالم مسول بی فکر شهری بدون ارامش و سایر کم بود های زنده ماندیم را نمیدانم اما میدانم اگر همین طور چشمانمان را ببندیم گوش هایمان را بگیریم از واقعیت فرار کنیم ومنتظر باشیم سایرین کاری را انجام دهند به جایی خواهیم رسید که اب را باید از همسایه مان گدایی کنیم برای بازیابی دریاچه ها و رودخانه هایمان باید از بقیه کمک بخواهیم برای ساده ترین چیزهایمان باید همه چیز رافدا کنیم  پس چرا امروز به عنوان اخرین نسلی که میتواند طبیعت این کشور را نجات بدهد کاری نکنیم . الان وقت بیدار شدنهخیال باطل

/ 2 نظر / 7 بازدید
ازاد

وبلاگ شما خوانده می شود. [لبخند]

راوی

واقعا گل گل گفتی زندگی هر جه ساده تر آلودگی آن کمتر [تایید]