ساختن برق حتی با زباله !

در چند سال اخیر کشور های پیشرفته ی جهان با زباله برق ایجاد می کنند و این کار باعث از بین رفتن زباله هایی می شود که روز به روز بر تعداد انها اضافه میشود شده حالا در ایران به کمک شهر دار تهران همسو با شهر های جهان کار خانه ی تولید انژری از پسماند های شهری به روش هضم بیهوازی را راه اندازی کرده اند سازمان مدیریت پسماند های شهری در منطقه 4 تهران کار خانه احداث شده که همگام با استاندارد اروپا 2 مگاوات برق در آن در تولید می شود 300تن زباله ای که در 3شیفت کاری روزانه تولید میشود وارد این کارخانه می شود راه درازی برای ارزشمند شدن طی می کند اگر این زباله ها به برق یا کود کمپوست خوب تولید نشود به عنوان مواد با ارزش تفکیک شده وارد بازار و فروخته می شود برای  به این  کار خانه با سازه ای بتنی فلزی در زمینی به وسعت تقریبا 3 هکتار نیاز است که در منطقه 4 احداث شده به گفته ی فیاض مدیر عامل سازمان پسماند های شهرداری تهران ارزش فروش تفکیک 40 تن در روز است همچنین روزانه 30 تن شیرابه از سایت به ها ضمه منتقل می شود واحد تولید برق این کارخانه 300کیلووات در ساعت مصرف برق دارد که مصرف برق قسمت تفکیک و دیگر بخش ها 500 کیلووات در ساعت و میزان تولید فاضلاب 2000لیتر است که به دایجسته ها منتقل میشود که به گفته ی فیاض نیروگاه بیو گازی با خوراک ورودی پسماند های جامد شهری شامل 3 قسمت اصلی است تفکیک زباله و تامیین پسماند های الی مناسب برای  تغذیه هاضم ها سیستم هضم بیهوازی و تولید بیو گازی و در نهایت قسمتی که در ان برق و انرژی قرار دارد شاید این یک قدمی برای محیط زیست باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید