عقاب فیلیپینی....................در خطر

عقاب فیلیپینی که یکی از بزرگ ترین وزیباترین عقاب های دنیا ست حالا با گسترش کشاورزی وشهرها والبته قاچاق این حیوان واز بین رفتن زیستگاهش در معرض خطر انقراض کامل قرار دارد و هم اکنون تنها در 4 جزیره از مجمع والجزابر فیلیپین وجود دارد.

نام علمی: pithecopaga jefferyi

ارتفاع این جانور نیز حدودا یک متر است و وسعت بال 184 تا 202سانتی متر است ووزن وی 5 الی 6 کیلو می باشد و هم چنین دارای تاج زیبا و منحصر به فردی است که با تاج عقاب هارپی و عقاب شاخدار افریقایی فرق دارد هم چنین به علت قدرت زیاد وپنجه های بزرگ میتواند شکار های بزرگی را از بین درختان مانند میمون های متوسط برباید.

زاد اوری این حیوان تغریبا هذ دو سال یکبار می باشد و هر بار یک جوجه را پرورش میدهد.

این عقاب به سختی در زیستگاه خود دیده میشود وعلت ان هم جمعیت کم وانبوه بودن جنگل های پر باران است

/ 0 نظر / 15 بازدید