از ماهی های شمال وجنوب ایران چه می دانید؟

ما که در خشکی زندگی میکنیم  ممکن است از دنیای زیر دریاها و اقیانوس ها و نیز میلیون ها موجودی که در آب ها زندگی میکنند غافل باشیم . ماهی ها از جمله ناشناخته ترین جانوران زمین اند .

ماهی ها مهره دارانی خون سرد اند که در آب ها زندگی میکنند و برای جابجا کردن بدن دوکی شکل خود از باله ها و ماهیچه های بدن کمک میگیرند.

ماهی ها را میتوان در بسیاری از زیستگاه های آبی در آب های شور وشیرین  در اقیانوس ها دریاها چشمه ها جویبار ها و آبگیرهای بزرگ وکوچک یافت .

در کشورما به دلیل  وجود  محیط های  متفاوت آبی میتوان گونه های متفاوت ماهیان را یافت.

79گونه ماهی در جنوب دریای خزر حدود 500گونه در خلیج فارس و دریای عمان و175گونه نیز  در آب های شیرین  رودهای کشور زندگی میکنند.

ماهی ها را بر اساس تاریخ تکامل اسکلت بدن به سه گروه  1ماهیان غضروفی  "کوسه ها و سپر ماهیان  و..."  2ماهیان غضروفی استخوانی "ماهی های خاویاری" 3ماهیان اسخوانی تقسیم میکنند.

نمونه هایی از این سه گروه ه از آنان اطلاعاتی در دست است و ارتباط  بیشتری  با زندگی ما دارند یا از نظر تنوع زیستی ارزشمندند را به  شما  معرفی خواهم کرد.

/ 0 نظر / 59 بازدید