فک دریای خزر

فک دریا خزر تنها پستاندار دریای خزر است که تنها دردریای خزر ورودهای بزرگ منتهی به ان وجود دارد.در سال های اخیر جمعیت ان به شدت کم شده و وی را دراستانه ی انقراض قرار داده است.  

   نام :انگلیسی:caspian sea

نام :علمی :phoca caspica (pusa caspica   

جمعیت:  نامعلوم 

پراکنش و زیستگاه:این فک قط در دریای خزر ورودهای منتهی به ان یافت میشود    اندازه:این جانور130تا15 سانتی مترطول و 50تا85 کیلوگرم وزن دارد 

 مهاجرت سالیانه: مهاجرت فک ها بسیار دقیق وبه عواملی هم چون دمای اب و فصل بستگی دارد وقتی دمای اب افزایش میابد ان ها به قسمت های عمیق تر وسردتر مهاجرت میکنند به همین دلیل ان ها را تابستان ها در سواحل جنوبی (یعنی ایران)میبینیم.در این زمان نوزادان هم گله هایی تشکیل داده و راهی جنوب میشوند در این فصل در سواحل این در بابلسر و میانکاله تعدادی فک که فقط سرهایشان از اب بیرون است مشاهده می شود....

                            

 فک ها در خطر:در چند سال گذشته به دلیل کم بود ماهی کلیکا والودگی دریای خزر جمعیت ان ها کم شده هم چنین فک هایی که در تور ماهییگیران گیرمی افتند و  ماهگیران فکر میکردند ان ها ماهیان تجاری را میخورند ه کشته میشوند علاوه بر ان نوعی بیماری ویروسی که از سگ به فک وارد میشود نیز تلفات زیادی به بار اورده البته فک ها درگذشته به خاطر گوشت وپوستشان نیز شکار مشدند. .......                                       

/ 1 نظر / 11 بازدید
هکوری پکور

عزیزم چقد نازه ما داریم چیکار میکنیم با طبیعت