تنوع و ناهمسانی در طبیعت ایران.

چنین به نظر می رسد که تنوع و ناهمسانی ، از بنیادهای هستی اند؛ زیرا در این کره ی خاکی هرگز نمی توانیم دو ذرّه ی یکسان یا دو برگ یکسان از درخت یا دو جاندار یکسان بیابیم ؛حتی اگر آنان را دوقلوی یکسان بنامیم .

هرچه سامانه ی هستی تنوع بیشتری داشته باشد ، به همان اندازه ، پیچیدگی وتکامل بیشتری خواهد داشت و هر چه تنوع موجودات زنده ی یک سرزمین بیشترباشد ، آن سرزمین پایدارتر ، استوارتر و زنده تر خواهد بود.

محیط طبیعی سرزمین ما ایران ، سرشار از تنوع و تضاد است.تنوع در موجودات زنده و تضاد درزیستگاه ها.سرزمین ما در عمر چند میلیون ساله ی خود ، فراز و نشیب های بسیاری را از سر گذرانده و در معرض رویدادهای متفاوتی قرار گرفته است یکی از مهم ترین این رویداد ها ، پیدایش چین خوردگی های البرز و نواحی مرکزی و سپس ، بر آمدن رشته کوه های زاگرس است که ده ها میلیون سال پیش به طبیعت ایران سیمای تازه ای بخشید. سازگاری جانوران مهاجر و بومی شدن تدریجی آنها در گذر زمان ، تنوع زیستی سرزمین ما را غنی تر و بارور تر کرده است.

بنابراین پ‍‍ژوهشگران امروزی هرگز تعجب نمی کنند که در شمال کشورمان حیواناتی نظیر:شوکا ، رودک اروپایی ، و در جنوب کشورمان حیواناتی مانند : رودک عسل خوار ، خارپشت بیابانی و خفاش میوه خوار وخرس سیاه آفریقایی تبار ، و در شرق و جنوب شرقی کشورمان:جرد هندی و سنجاب بلوچی را در کنار جانوران ایرانی مانند : گوزن زرد ایرانی و گور ایرانی بیابندکه از آن دگرگونی هاجان به در برده اند.

به بیان دیگر، سرزمین ایران مانند چهارراهی محل تلاقی و جایگزینی جانوران اروپایی ، آفریقایی ،آسیایی و شبه قاره ی هند بوده است.

شواهد بسیاری نشان میدهد که تنوع زیستی ایران در گذشته ، بسیار بیشتر از امروز بوده است.برای نمونه ، در یکی از قدیمی ترین آثار جانوری ایران ، در نهشته های 7 تا 9 میلیون ساله منطقه ای در مراغه ، آثاری ازمورچه خوار ، تنبل ، انواع گور ،زرافه ، کرگدن ، گراز ، فیل ، آهو ، گرگ ، خرس ، سمور ، کفتار ، ببر دندان خنجری و حتی میمون ( در زیر خاکسترهای آتش فشان سهند ) به دست آ مده است. بسیاری از این جانوران ، اکنون به طور طبیعی در ایران زندگی نمیکنند.از این پس به معرفی برخی از گونه های حیات وحش ایران میپردازیم.

/ 0 نظر / 76 بازدید