پرو فلورومتری بوتیل امین

محققان کانادایی گاز گلخانه ای جدیدی کشف کردند که 7هزاز برابر از دی اکسید کربن بر گرمایش زمین تاثیر دارد این گاز که پرو فلورومتری بوتیل آمین نام دارد از اواسط قرن گذشته در صنایع برق الکترونیک استفاده شده است

 انها میگویند این گاز گلحانه ای بالاترین بازده تابشی را در بین مولکول های جو زمین دارد غلظت این گاز تقریبا 18 صدم واحد در تریلیون است این محققان کانادایی می گویند هر چند میزان کنونی این گاز در جو نگران کننده نیست اما افزایش آن بسیار بسیار خطر ناک است

 

/ 0 نظر / 9 بازدید