ایا الودگی هوا سرطان زاست؟.

سرانجام پس از سال ها تحقیق سازمان ملل اعلام کرد الودگی هوا باعث ابنلای افراد به سرطان می شود در گزارش این نهاد بین المللی امده است ((شواهد کافی وجود دارند که قرار گرفتن در معرض هوای الوده باعث ابتلای افراد به سرطان ریه ومثانه می شود ))این اولین باراست که کارشناسان قرار گرفتن در معرض هوای ازاد را در رده ی عوامل موثر ابتلای به سرطان قرار داده اند نتایجی که در این گزارش مطرح شده اند ثمره ی ارزیابی و پژوهش مستقل و بررسی بیش از هزار مقاله ی علمی است که از پنج قاره دست امده اند در این گزارش تاثیر هوای الوده ی بیرون از منزل یا محل های سربسته در ابتلا به سرطان بررسی شده اند به ویژه ذرات معلق والودگی های مربوط به وسایل نقلیه.

/ 0 نظر / 4 بازدید